تماس

معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده، بعد از اینکه متن در آن قرار گیردآنجایی که طراحان عموماً نویسندهٔ متن به‌نوعی وابسته به متن است، آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحهٔ گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحلهٔ طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

درباره اطلاعات تماس

معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،از متن‌های آزمایشی است
طراحان عموماً نویسندهٔ متن به‌نوعی وابسته به متن است
ا استفاده از محتویات ساختگی، صفحهٔ گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند

جنب اداره همیاری شهرداری های استان فارس- خیابان کریم خان زند
تلفن: 09123235263
[email protected]